Österskärs vandring

Österskärs vandring

Österskärs vandring

Fokus på Österskär under första halvan av 1900 talet.

Samling 19.00 vid Österskärs Station. Vi går på vägarna men också på några mindre kända stigar.

23/5 genomfördes en Österskärs promenad i södra delen av Österskär.

Focus var på Österskär under första delen 1900 talet. För många av deltagarna var det också första gången man gick "Högklints stigen" och såg utsikten från Högklint. Ca 40 medlemmar deltog i promenaden, guidade gjorde ÖVFs ordförande Lena Mark.