Årsmötesprotokoll

Skärgård i Österskär

Årsmöten

Årsmöte 2022

  • 2022-06-02 19:00
  • Folkets Hus, lokal Trälhavet

Årsmöte 2021

Med hänsyn taget till den pågående Corona pandemin

Årsmöte 2020

Med hänsyn taget till den pågående Coronapandemin har vi valt att senarelägga årsmötet 2020. Det kommer att hållas 2020-06-04 19:00.