Kontakt

 

Skärgård i Österskär

OBS allt som rör båtar/bryggor, använd Bryggformulär

info@ovf.se

Österskärs Villaägareförening u.p.a

Box 71

184 24 Åkersberga

Medlemsavgift 350kr

Bankgiro 5437-2172