Kontakt

 

Skärgård i Österskär

OBS allt som rör båtar/bryggor, använd Bryggformulär

info@ovf.se

Fakturaadress

levfaktura@ovf.se

Orgnr: 716400-1310

Österskärs Villaägareförening u.p.a.

c/o Mark

Strandvägen 46

18451 Österskär

Medlemsavgift 350kr

Bankgiro 5437-2172