Bryggplatsregler

Skärgård i Österskär

Genom medlemskap i ÖVF ges möjlighet att stå i bryggplatskö samt hyra båtplats, medlemsavgiften är fn 350 kr/år. Se våra avgifter nedan för respektive tjänst.

Du som redan har bryggplats och vill behålla samma plats nästa säsong: Invänta faktura som kommer efter årsskiftet. Fakturan innehåller även medlemsavgift för det kommande året.

Vill byta plats, eller vill avsluta bryggplatsinnehav, kontakta Bryggchefen Magnus Viberg via bryggformuläret här alt maila ovfbrygga@gmail.com

Gästbrygga

1

2

3

4

5

6

Kontaktuppgifter till ansvariga

Bryggchefen

Magnus Viberg

ovfbrygga@gmail.com

Badholmens ponton

Peder Annerdal

070 661 15 02

Badholmen nya brygga

Peder Annerdal

070 661 15 02

Bryggvägen

Björn Fischer

08 540 619 81

Båtvägen

Anders Sundqvist

070 714 8742

Källvägen

Hans Lindström

hans@outsport.se 070-257 61 18

Lindholmsviken inre

Tommy Flodin

070 798 45 07

Lindholmsviken yttre

Michael Lager

michael.lager@gmail.com 070-533 35 10

Säterfjärden

Johan Skåntorp

070 590 24 08

Södra Åsvägen

Bo Bylund

070 497 28 83
Tjänst
Avgift
Grundavgift
275 :-
Plats utan Y-bom
Båtbredd i meter x 330 :-
Plats mellan Y-bom
Båtbredd i meter x 330 :-
Y-bom
330 :-
Boj/akterförtöjning
330 :-
El på bryggan
220 :-
El och vatten
330 :-
Deplacement 3-5 ton
770 :-
Deplacement > 5 ton
1100 :- (båt med deplacement över 7 ton accepteras inte)
Avgift bryggplatskö
100 :-