Bryggplatsregler

Skärgård i Österskär

Du som har bryggplats och vill behålla samma plats nästa säsong: Invänta faktura som kommer efter årsskiftet. Obs att fakturan även innehåller medlemsavgift för det kommande året.

Du som önskar bryggplats, vill byta plats, eller vill avsluta bryggplatsinnehav: Använd Kontakt/Bryggformulär

Gästbrygga

1

2

3

4

5

6

Kontaktuppgifter till ansvariga

Badholmens ponton

Peder Annerdal

070 661 15 14

Badholmen nya brygga

Peder Annerdal

070 661 15 14

Bryggvägen

Björn Fischer

08 540 619 81

Båtvägen

Anders Sundqvist

070 714 8742

Källvägen

Pär Fredander

070 798 45 07

Lindholmsviken inre

Tommy Flodin

070 798 45 07

Lindholmsviken yttre

Magnus Bjelke

072 500 12 47

Säterfjärden

Johan Skåntorp

070 590 24 08

Södra Åsvägen

Bo Bylund

070 497 28 83
Tjänst
Avgift
Grundavgift
250 :-
Plats utan Y-bom
Båtbredd i meter x 300 :-
Plats mellan Y-bom
Båtbredd i meter x 300 :-
Y-bom
300 :-
Boj/akterförtöjning
300 :-
El på bryggan
200 :-
El och vatten
300 :-
Deplacement 3-5 ton
700 :-
Deplacement > 5 ton
1000 :- (båt med deplacement över 7 ton accepteras inte)
Avgift bryggplatskö
100 :-