Bryggor

 

Skärgård i Österskär

Våra bryggor

275 bryggplatser runt Österskär

Villaägareföreningen har ca 275 bryggplatser av varierande storlek fördelat på 9 olika bryggor runt Österskär.

För varje brygga ansvarar en bryggfogde och för bryggfogdarna svarar bryggchefen.

Bryggplatser tilldelas endast den som är medlem i Österskärs villaägarförening och som får en plats tilldelad av bryggchefen.

Populationen ökar i Österskär då inflyttningen är stor. ÖVFs bryggplatskö växer också hela tiden. Kön är nu över 100 sökanden och väntetiderna blir allt längre.

Allra längst är det för de stora båtarna då det endast finns få platser för dem.

De som står i kö får en faktura om 100:- årligen för att uppdatera kön.. Ansökan om plats eller annan fråga ang bryggor kan göras via formuläret på hemsidan.

/Bryggchefen

  1. Bryggvägsbryggan
  2. Båtvägsbryggan
  3. Källviksbryggan
  4. Lindholmsviken yttre
  5. Lindholmsviken inre
  6. Borttagen
  7. Sätterfjärdsbryggan
  8. Södra Åsvägsbryggan
  9. Badholmen ponton
  10. Badholmen nya
Karta över ÖVFs bryggor

Viktig information

Båttoatömning

Det är förbjudet att tömma toalettavfall i sjön!

ÖVF har många båtplatser och för de båtar som har toatank har vi slutit ett avtal med TBK om toatömningsstationen i Säterfjärden.

ÖVFs medlemmar får från och med nu tillgång till tömningsstationen.Stationen är låst med TBK-nyckel och de som redan har en sådan kan få den omkodad av TBK.

De som inte har sådan kan hämta vid TBKs kansli mot en deposition.

/Styrelsen

fören på en båt

Karta

Bryggor längs Strandvägen

De mindre bryggor som finns utmed Strandvägen är privata bryggor som har servitutsavtal med ÖVF .

Som en del i servitutsavtalet gäller att ÖVF’s medlemmar har rätt att använda bryggorna för promenad, fiske och bad men inte för att lägga till med båt.

Några förtöjer en båt