Fritid

 

Skärgård i Österskär

Lekplatserna

En plats för familjerna

ÖVF får många frågor om varför lekparken vid Lindholmviken har tagits bort. Vi vill därför förtydliga att det är kommunens mark och det är de som tagit bort klätterställning och gungorna där.

Den stora lekplatsen vid Strandängen vid Solbrännan har gungor, klätterställning mm. En motorikbana och fotbollsmål finns där också.

Pick-nick bord och en sittbänk finns att vila sig vid.

Stig Landström har som enda privatperson donerat pengar till klätterställningen och får naturligtvis också ett stort tack.

en lekplats

Promenad

Nygammal promenad i Österskär

Högklintstigen i Österskär är ett gammalt promenadstråk som inte så många känner till.

Denna stig, som i höstas slyröjdes, utgår ifrån Allängen vid ÖVF´s pumphus vänstra sida och går mellan många fastigheter i området och avslutas vid Idrottsbacken och är väl värd att promenera på och det är sällan ”avståndsproblem” som ju är aktuellt i dagarna.

promenadstråk

Hund

Hundlatriner

Efter flera års dialog med kommunens miljöförvaltning och vägföreningen(se nedan) har Österskärs villaägareförening, ÖVF, tröttnat och bekostar nu uppsättning och tömning av tjugo stycken hundlatrinkorgar utmed promenadvägarna i Österskär (2013).

Klagomålen har varit många från både hundägare och andra. ÖVF hoppas att åtgärden uppskattas och att trivseln i området ökar.

OBS! Kasta inte vanligt skräp i hundlatrinerna.

Fiske

Fiskevatten

Österskärs Villaägareförenings vatten runt Österskär är väl lämpade för husbehovsfiske av främst abborre, gädda, gös, lake och havsöring.

Fiskeregler Fiskeinfo
fiskevatten