Om oss

Österskärs Villaägareförening u.p.a. är en ekonomisk förening som bildades redan 1909. Föreningen bildades genom generösa bidrag från de ursprungliga medlemmarna i form av gåvor av mark för vägar och för andra gemensamma ändamål. Därför äger föreningen idag mark i Österskär till betydande värden.

Skärgård i Österskär

Vårt syfte

Vi värnar om Österskär och våra medlemmarnas gemensamma intressen

Syftet med föreningen är, förutom att förvalta föreningens egendom, att verka för den allmänna trevnaden inom Österskär och tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen som boende i Österskär.

Sedan många år arrangerar föreningen ett traditionellt midsommarfirande på Strandängen.

I januari brukar vi också ordna med julgransplundring på Solbrännan. Sporadiskt har vi också ordnat andra aktiviteter såsom tipspromenader och kulturvandringar. Allt för att öka trivseln i vårt område. Som medlem är du väldigt välkommen med nya förslag och idéer!

Föreningen äger också ett antal båtbryggor inom Österskär, som Du som medlem kan ansöka om plats vid.

Båthamn i österskär