Planer 2021

Planer 2021

Vi fortsätter dialogen med Österåkers kommun angående de arrende avtal för baden som vi har diskuterat under föregående år. Vi hoppas att nya avtal blir klara under första kvartalet.

Belysningen utmed Strandpromenaden

I början av våren ska entreprenören som ansvarat för anläggning av den nya belysningen på Strandpromenaden återställa gräsytorna, vi följer upp det arbetet. Samtidigt försöker vi få till en dialog med Österåkers kommun angående eventuell belysning på den del av Strandpromenaden där de äger marken.

Bryggplatser

För de bryggplatser som ÖVF har genomförs under året som vanligt både el och säkerhets besiktning av bryggorna. Ett stort arbete varje år är också fördelning av båtplatserna, de flesta behåller ju sin plats, men en utmaning är att en del byter till större båt vilket kräver omflyttningar. I år kommer vi också se över och troligen ändra om bryggorna i inre delen av Lindholmsviken. Djupet har blivit för litet vid främst ”järnvägs bryggan". Vi ser nu på olika möjligheter till förändringar där. Under föregående sommar hade vi på bryggorna ganska många solande och badande besökare. Vi kommer i vår sätta upp skyltar för att markera att det främst är båtbryggor, samt be besökare se till att bryggorna ser städade ut när de går därifrån.

Nya ideer

Under året har vi fått en del förslag från medlemmar på anläggningar som kan öka trivseln i Österskär. T.e.x boulebana, grillplats, pingisbord eller hundrastgård, vi undersöker nu både kostnader och eventuell lämplig placering för någon av dem.

Årsmöte

Vi planerar att genomföra mötet 03 Juni, om det blir utomhus eller inomhus bestämmer vi under våren när vi vet vilka restriktioner som gäller.

Midsommarafton

Även Midsommarfirande avvaktar vi med att besluta om tills vi vet vilka restriktioner som gäller då. Men vi kan redan nu utlova att vi reser en fint lövad stång även det här året.