Allängen 2021

Allängen

Allängen 2009

vf:s styrelse beslutade i början av 2009 att renovera Allängsstugan. År 1918 tillsattes en kommité för anskaffande av brandattiraljer och upprättande av en frivillig brandkår och i samband med detta byggdes ett spruthus med placering vid Österskärs station.

1937 övertog Österåkers kommun ansvaret för brandväsendet. Sannolikt flyttades ”spruthuset” under de nästkommande året upp till Allängen d.v.s. det röda hus vi nu renoverar.Den lilla stugan är belägen i korsningen av Österskärsvägen/Katarinavägen och används numera som förråd.Vid den första besiktningen fann vi att stugan står alldeles för lågt, så att markvegitation och fukt skadar den.

I början på juni lyftes stugan, så att den nu står ca 20 cm högre.Renoveringen fortsätter.Bilden visar fem glada styrelsemedlemmar efter väl genomfört lyft.