Belysning Strandpromenaden

2021-05-09

Den planerade återställningen av gräsytorna runt de nya belysningspollarna har blivit lite försenad pga det kalla vädret i april. Arbetet med att återställa marken invid de nya belysningspollarna kommer att påbörjas i mitten på maj månad.

2020-11-03

Nu börjar arbetet med att byta ut de nuvarande belysningsstolparna utmed Strandpromenaden till låga belysningspollare som belyser stigen och inte bländar utsikten.

Arbetet innebär att det grävs ett smalt dike bredvid promenadstigen för dragning av elledningen. Belysningspollarna kommer sedan placeras med 8 meters mellanrum.

Vi får bara sätta upp belysningen på den del av promenadstigen där ÖVF äger marken.

Arbetet börjar 2020-11-23 och kommer pågå under c:a 3 veckor. Några dygn under den tiden kommer promenadstigen vara helt obelyst. Vi ber om ursäkt för detta samt för den olägenhet som själva grävningen innebär.

Med vänliga hälsningar från styrelsen i Österskärs Villaägareförening

Belysning