Hemsida 2018

2007

Hemsidan har genomgått en uppdatering och sjösattes slutet 2018..

Styrelsens ambition är att hålla hemsidan aktuell och uppdaterad med ett innehåll som speglar händelser, säsongsväxlingar, aktiviteter mm som berör vårt Österskär. Sidans uppbyggnad och struktur skall kontinuerligt ses över. Självfallet är det önskvärt att våra medlemmar lämnar synpunkter på vad som är bra och vad som kan göras bättre. Inom sig har styrelsen bildat en hemsidekommitté med uppgift att ständigt hålla hemsidans utveckling i fokus.