Motorikbana för de minsta är under arbete

Motorikbana under uppbyggnad

Motorikbana

En ny motorkibana för de minsta är under arbete nära lekplatsen vid Solbrännan.

Den gamla banan som blivit trasig och nedgången forslas bort och en ny monteras. Bilder på arbete som pågår och en planskiss på den nya som är under montering!

Ritning av motorikbana