Den nya motorikbanan för de minsta är färdig! Klart att klättra och balansera!

Motorikbana under uppbyggnad Motorikbana under uppbyggnad

Motorikbana

Den nya motorikbanan för de minsta är färdig! Klart att klättra och balansera!

Den gamla banan som blivit trasig och nedgången forslades bort och en ny har monterats.

Ritning av motorikbana