Brev från OpenInfra avseende serviceavtal för fibernätet.

Brev från OpenInfra

Brev från OpenInfra

Många boende i Österskär har under de senaste veckorna fått ett brev från OpenInfra med krav på att teckna avtal för drift och underhåll av fibernätet. Kostnaden för avtalet ska vara 18:- per månad. I de fall avtal inte tecknas framgår i brevet att fiber anslutningen kan stängas av.

Det har nu visat sig att många fastighetsägare felaktigt har fått brevet med kravet. Främst gäller det fastigheter som anslutits till fibernätet före 2016 som då tecknat ett avtal som innebär att de inte omfattas av kravet.

Vi rekommenderar nu varje fastighetsägare att kontakta OpenInfras kundtjänst (mail och telefonnummer finns i brevet) för att få bekräftat om det krävs ett serviceavtal för just den fastigheten. Avvakta med att teckna serviceavtal tills besked avseende fastigheten kommit från OpenInfra.

Tyvärr har OpenInfra ännu inte svarat på frågan om hur de själva tänker informera alla fastighetsägare som felaktigt har fått brevet.