Rensning av buskagen utmed Strandpromenaden

Bänk vid strandpromenad med buskar i bakgrunden Bänk från sidan med buskar i bakgrunden

Rensning av buskage

Lördag 21a Oktober 10.00 samlas vi på ängen vid lekplatsen för att hjälpas åt att klippa bort sly som vuxit upp i och invid buskagen utmed promenad stigen.

Ta med arbetshandskar och lämpliga verktyg. Ju fler vi är som hjälps åt ju finare blir det!